Sunday, November 2, 2008

באיזה צבע של צביעות אתה רוצה את האמת שלך היום?

כשערוץ 2 מבזבז מילים של שדרן בתכנית של יום שישי במקום למלא דקות מתות בפרסומות אז כנראה שקרה משהו חשוב.
זה לפחות מה שהחושים התקשורתיים שלי אמרו.
אז האזנתי לבחור בחולצה השחורה.
הוא דן בראיון עם הרוצח, הראיון שנגנז.

לתומי, חשבתי שאני חי במדינה דמוקרטית, שמעבר לזה שנותנים לי לשלשל פתק כל ארבע (טוב, בארבע שנים זה פתקים, לא פתק) שנים הרעיון הוא שהמדינה נותנת לאזרחים להחזיק במושכות. השיח הציבורי קובע מה ראוי ומה לא.

העיתונאים, תפקידם לספר את המציאות כפי שלא כל אזרח חווה.
והמציאות היא שאנחנו שמנו רוצח ראש ממשלה בכלא ובכך חושבים שהבראנו את החברה מכל תחלואיה. כאילו אם נסגור אותו בחושך מוחלט לנו תצמח חברה צחה.

אני הייתי רוצה לראות דיווח עיתונאי עמוק ומרשים וחברה אמיצה וחזקה שמצביעה בשלט, פשוט לא צופה.
במקום זה, יאיר לפיד החליט עבורי.

הטור של עופר שלח בנושא.