Monday, February 9, 2009

איך יראה המחרתיים של ישראל?


מחר בחירות.
כיצד יראה המחרתיים של המדינה שלנו?

זה לנו לקבוע.
לקבוע אומר להצביע, עצם ההצבעה חשובה יותר מהמפלגה לה נצביע.

כשכולם מצביעים, לכולם אכפת, כולם שותפים, כולם באותה סירה.
לעיתים יש מחלוקות על הנתיב הימי של הסירה, אבל כולם רוצים להגיע לאותו נמל, בטוח ורחוק מהסערות של הלא נודע...

אדישות היא כמו להירדם ברכבת, זה תענוג צרוף עד שמתעוררים בתחנה בעיר זרה.

לכו להצביע, היו שותפים, במדינה שלי, שלכם, שלנו.

מה שבטוח, במבט לאחור, משעמם לא יהיה פה.