Thursday, March 12, 2009

From The Moment I Could Talk I Was Ordered To Listen

כל ילד מכיר את הרגע הזה.
את נקודת הזמן שאתה מחליט שאתה יכול להחליט לבד.
אני ארשה לעצמי להניח שכל שכל אבא מרגיש את הרגע הזה.
שהבן שלו יכול לטעות בכוחות עצמו.

נראה לי שלהיות הורה טוב נמצא בדיוק בקו חסר העובי הזה בין היכולת לתת לילד ליפול, אבל לא חזק מדי. שיוכל למעוד אך לקום, ללמוד ולהמשיך הלאה.
אין טעם לומר לנהר שיחדל מלזרום, הדבר הטוב ביותר הוא ללמוד לשחות.

וכמו תמיד, זמר מוכשר וכותב נפלא אמר את זה חד וחלק כמו שרק שיר יכול.