Thursday, April 22, 2010

שוחים בכסף, אנשים זהב

שמעתי איש חכם אומר שמי שאינו קומוניסט בגיל 17 אין לו לב, מי שנשאר קומוניסט בגיל 21 אין לו שכל.

עם ההיגיון הזה קשה להגדיר את בוב מור, האיש הגשים את החלום הקפטיליסטי והתעורר לתוך שיתופיות של קיבוץ, מרצון.

בדיוק עכשיו, אנחנו מדינה כמפרש המחפש רוח לתפוס כיוון.

מבחינתי, הכיוון ברור, אני רוצה מדינה קפיטליסטית וחברים (אזרחים) סוציאליסטיים. הגשמה עצמית מתובלת בחמלה אנושית.

נ.ב.
את הציור הנפלא משמאל ציירה שרון רסולי שהיא מעין Lord of The Pencil.