Friday, May 27, 2011

'ל'

כמו נהג של רכב עם מדבקת 'ל' על פגוש הרכב.
שולט בתאוריה, יודע את התורה אבל כזה שגם אחרי 10 טסטים לא יקבל רישיון.

אני מאוד מקווה שאחרי הנאום הזה של ראש הממשלה הוא יזכור לשים 'ל' על הרכב שלו.

כי בניסיון לומר את הדברים הצודקים לכאורה הוא שכח להיות חכם.

כמו בנהיגה, הנקודה החשובה היא הפעולה ולא הסיסמאות.
כאן הוא פספס את הרעיון שלומר את הדברים שיאפשרו להניע את התהליך, הרי התוצאה תקבע כשיתחילו לדבר ויפסיקו לנאום.

'ל', אפילו לא נהג חדש.


No comments:

Post a Comment