Tuesday, June 12, 2012

Difficult, Very Difficult

יש דברים קשים בחיים, הצעד הראשון, המילה הראשונה ואם יכלתי לזכור אז בטח גם הבכי הראשון.
יש דברים מאוד קשים בחיים, טסט (אם את בחורה), בגרות במתמטיקה, מסע כומתה, קניות בקניון (אם אתה בחור).
יש דברים על סף הבלתי אפשריים בחיים, לזכות בלוטו או לנצח בטניס את נובאק דג'וקוביץ'.
יש דברים בלתי אפשריים, לנצח את רפאל נדאל, 5 מערכות, על חימר. טניס למי שהתבלבל.

Difficult, Very Difficult, ענה נובאק דג'וקוביץ' לאחר המשחק כשנשאל כמה קשה ההתמודדות מול רפאל נדאל.
וזו הייתה אנדרסטייטמנט מהווינר מהגדולים בספורט של ימינו.