Sunday, June 9, 2013

Roland Garros 2013


הכי גמר שאפשר בחצי, גמר.
נדאל, שחוזר לאחר כשנה של היעדרות, עם המאפיין הכי גדול של ספורטאי אמיתי, רצון להשתפר ולהתחרות בטובים ביותר.
ובאמת הוא שיפר אלמנטים רבים במשחק שלו ובמפגש כזה, בין שניים ביוניים מנטלית קיבלנו משחק לדפי ההיסטוריה.
המשחק היה מונומנטלי כאילו האברסט ו- K-2 התעוררו לקרב כדורי שלג.
הפורהאנד לאורך הקו תוך כדי תנועה של רפאל נדאל היא מהרגעים העילאיים בספורט.

No comments:

Post a Comment