Sunday, October 20, 2013

רביד סולם


כבר שבוע שרביד סולם לא יוצאת לי מהראש.
הכתבה ב- NRG חדרה ולא מרפה.

זה מתחיל עם תחושה של כתבה על עוד סיפור טראגי.
אבל למעשה הוא מספר את הסיפור של אמא ומשפחה כפי שהיא צריכה להיות.
ומשאיר את הקורא עם הרהורים אינסופיים, על צדק, החיים ובני אדם.

אצלי זה הסתיים במחשבה שאם לחוסר הצדק בעולם היו פנים, אלו הם פניו.
ואם להשראה היה סיפור חיים, ככה הוא מתחיל.

אני רק יכול לקוות שהסיפור הזה גם יסתיים טוב, זה אתגר אמיתי לכל חברה.
יש לי תחושה שהילדה הזו באמת מסוגלת לכתוב אותו כפי שצריך.

No comments:

Post a Comment