Wednesday, August 5, 2009

The Rolling Stones - As Tears Go By

תקופת מבחנים.
תקופה שבה יותר מוגדר מה אתה לא עושה, מה יכול לעבור מול העיניים, מה היית יכול לחוות, לטעום ולהתנסות בו.

אבל לא היום, לא הערב, מחר יש מבחן...
אין טעם להלחם בזה. זה כמו להילחם בסופת חול עם מים, זה לא עובד ואתה מסיים עם בוץ על הפנים.

מסתפקים בידיעה שדרך חלון צר, גם הכנרת נראית מלאה.

מדהים שגם ה- Rolling Stones הרגישו כך לפני כמה שנים...

מוקדש לאלמוג יוסף, שחווה איתי את כל מה שלא חווינו.