Friday, September 26, 2008

ההופעה של פול מקרטני

Paul McCartney's Concert At Tel Aviv
אפילו את הגשם הראשון הוא הביא...

לגבי ההופעה, מבחינה רגשית, הוא תיאר זאת טוב ממני:
Yesterday, All my troubles seemed so far away…
מבחינה לוגיסטית, הדבר שהכי חסר לי בהופעה – 2 מטר גדר תלתלית.

יום ראשון, אחד על אחד, אני והקילימנג'רו.

Paul McCartney's Concert At Tel Aviv